หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
 
 
ปัญหาขยะและวิธีแก้ปัญหา
 

ปัญหาขยะและการแก้ปัญหา

ขยะ คือ
ของเสียที่เป็นเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพอนามัย ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะมีการเพิ่มของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม เป็นปัญหาสำคัญของชุมชนที่ต้องจัดการและแก้ไข ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิ * * * ล และสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำ ดิน และอากาศ ตลอดจนบางส่วนตกค้างอยู่ในอาหาร ทําให้ประชาชนทั่วไปเสี่ยงต่ออันตรายจากการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง และ โรคผิดปกติทางพันธุกรรม

สาเหตุของปัญหาขยะ
• ผู้คนมีความมักง่ายขาดจิตสำนึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น เช่นทิ้งขยะลงพื้น หรือ ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ
• ผลิตสิ่งของหรือใช้มากเกินความจำเป็น เช่น การผลิตสินค้าที่มีกระดาษหรือพลาสติกห่อหลายชั้น หรือการซื้อของแล้วแยกถุงพลาสติกหลายๆถุง
• การเก็บและทำลายขยะไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีขยะตกค้าง หมักหมม ส่งกลิ่นเหม็น จนก่อปัญหามลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม

ปัญหาที่เกิดขึ้น
• ทำให้สิ่งแวดล้อมไม่มีความสวยงาม สกปรก ไม่น่ามอง
• เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค โดยเฉพาะขยะจากสถานพยาบาล
• ทำให้ดิมเสื่อม ทำให้ดินกลายสภาพเป็นกรด เบส อาจมีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในดิน
• ทำให้แหล่งน้ำสกปรก ก่อความรำคาญและบั่นทอนสุขภาพของผู้คน
• อาจทำให้เกิดอัคคีภัยที่รุนแรง เพราะขยะบางชนิดติดไฟได้ โดยเฉพาะเมื่อแห้ง
• ทำให้เกิดอากาศเสีย เกิดจากชาวบ้านอาจเผาขยะในที่โล่งทำให้เกิดควันพิษ บางครั้งการเผาขยะตามข้างทางอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่ขับขี่รถผ่าน
วิธีแก้ไขปัญหา
• แยกประเภทของขยะ จะทำให้ง่ายต่อการเก็บและการทำลาย
- ถังสีเขียว สำหรับขยะแห้ง
- สีเหลือง สำหรับขยะเปียก
- สีแดง สำหรับขยะอันตราย

• กำจัดขยะตามแนวคิด 5 R. ได้แก่
- Reduce เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
- Reuse เป็นการนำเศษวัสดุมาใช้ซ้ำ เช่นขยะประเภท ขวดน้ำ
- Repair การนำขยะหรือเศษวัสดุมาแก้ไขซ่อมแซม
- Recycle การหมุนเวียนกลับมาใช้นําขยะมาแปรรูป ตามกระบวนการของแต่ละประเภท
-Reject การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ทําลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียว

เขียนโดย   คุณ หนึ่ง สุภัทท์

วันที่ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 19.02 น. [ IP : 125.25.208.33 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลววังไม้ขอน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 โทรศัพท์ : 055-643-466
จำนวนผู้เข้าชม 1,838,374 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com