หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายธีรพล อาริยกุล
ปลัด อบต.วังไม้ขอน
โทร : 064-995-2964
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางธนาภรณ์ ธนสัมบัณณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-594-0822
นางจรรยา หมื่นเข็ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-440-3757
นายถวิล ขอบทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-820-1888
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเด่น นวลไธสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 080-783-8068