หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 16 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 69  
 
แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560-2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน [ 18 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 147  
 
แผนพัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ [ 30 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 72  
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ปรับปรุงครั้งที่ ๒ [ 30 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 77  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน : 76  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 [ 1 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน : 88  
 
แผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2558 -2560 [ 8 ส.ค. 2557 ]  อ่าน : 81  
 
  (1)